Quan la maquinària i automatització d’una fabrica queda obsoleta és més vulnerable i té major probabilitat de deixar de funcionar a causa de la seva antiguitat i anys d’activitat en ús. A més la maquinària industrial actual que és molt més moderna, eficient i productiva.

En l’economia actual, les plantes industrials, en la seva majoria, estan antiquades per la creixent digitalització. En els últims anys la digitalització industrial ha anat molt ràpid i la majoria de les màquines daten d’una època anterior i una gran part de les plantes encara no estan connectades en xarxa. Actualitzar-se amb nous sistemes productius i maquinària industrial és una necessitat per a continuar sent competitiu però substituir per complet una nova planta industrial pot tenir un cost econòmic elevat.

Llavors la solució està en les migracions a un nou sistema a través de substitució de peces existents o la incorporació de peces per a millorar les característiques del dispositiu. El recondicionament de la maquinària a través d’actualitzacions de programari i components del sistema també és una alternativa.

La implementació d’aquestes opcions és ràpida, senzilla i econòmica en comparació amb la compra de maquinària nova.

Modernització d’una planta de producció.

La migració és una opció rendible, permet actualitzar i integrar nous elements de control sense haver de canviar tota la infraestructura existent.

Aquestes actuacions poden ser d’integració elèctrica de nous elements de control, la instal·lació a la xarxa industrial, disseny i integració de programació PLC amb l’última tecnologia disponible, migració de pantalles HMI, entre altres operacions.

Beneficis de les migracions i la digitalització en la fabricació

La migració de sistemes d’automatització obsolets és una inversió necessària per a mantenir la teva empresa competitiva i al dia en l’era de la indústria 4.0.

Migrar el teu sistema d’automatització ofereix diversos avantatges, entre les quals destaquen:

Eficiència i productivitat

La migració a sistemes d’automatització moderns millora l’eficiència energètica i optimitza els processos de producció, augmentant la productivitat. A més, els nous sistemes ofereixen una millor capacitat de monitoratge i control.

Seguretat de personal i planta

Els sistemes de control moderns milloren la seguretat i monitoratge de processos, assegurant el compliment normatiu i la seguretat del personal de la planta.

Reducció de costos

Els sistemes de control nous són més eficients energèticament, la qual cosa redueix el consum d’energia disminuint els costos

Flexibilitat i adaptabilitat

La modernització dels sistemes d’automatització millora la flexibilitat i adaptabilitat de la planta. el que ajuda a les empreses a adaptar-se millor a les demandes del mercat i als canvis en els requisits de producció

Integració amb altres tecnologies

L’actualització del sistema d’automatització permet una millor integració amb tecnologies com la intel·ligència artificial,la Internet Industrial de les coses (IioT) entre altres noves tecnologies millorant la connectivitat, la recopilació de dades i la presa de decisions

Què és una migració de PLC?

Un PLC és un dispositiu electrònic programable essencial que s’utilitza en l’automatització industrial per a controlar processos i maquinària. La migració d’un PLC és un procés que implica el canvi d’un PLC obsolet per un model més modern.

  • La migració d’un autòmat programable és necessària quan:
  • Els models antics ja no són compatibles i han quedat obsolets sent descatalogats.

Els PLC no poden soportar la càrrega de treball.

La migració del controlador lògic programable també pot incloure tecnologies d’automatització avançades com la comunicació sense fil, IioT, sistemes intel·ligents, etc.

Qui realitza una migració de PLC?


Migrar un PLC requereix coneixements tècnics i experiència en automatització industrial. És important treballar amb experts per a garantir un projecte efectiu i eficient.

En Inttec som especialistes en sistemes d’automatització industrial. Comptem amb un equip d’experts amb àmplia experiència en migració de sistemes de control obsolets, modernització de sistemes d’automatització i retrofitting de maquinària industrial.

Contacta’ns i sol·licita més informació sobre els nostres serveis de migració i retrofit de maquinària industrial.

📌https://www.inttec.cat
📧info@inttec.cat
📞 (34) 972 091 396
👉C/ Mercè Rodoreda 4. Bescanó 17162. Girona . Pol.Ind Torre Mirona Montfullà