L’automatització implica instal·lacions d’una gran varietat d’elements i maquinària diferent per poder funcionar. Des d’IntTec et podem ajudar en diferents tipus d’instal·lacions individuals o ajudar-te a triar el millor conjunt per a fer funcionar la teva planta.

Armaris elèctrics - Instal·lacions Automatització - IntTec

Armaris elèctrics

Els armaris elèctrics són un dels centres de funcionament i resolució de problemes de les instal·lacions d’automatització. Per a tenir un equip en condicions ideals, aquest ha d’estar ben planificat i estructurat per poder situar cada enllaç entre maquinària, sensors i altres rutes.

Amb un armari elèctric ben estructurat, trobar el cablejat adequat per a la resolució d’un problema no porta més que una ullada al mapa. Si no és ben planificat, trobar un tipus d’enllaç pot ser intentar trobar una agulla en un paller.

Des d’IntTec és la nostra missió crear armaris elèctrics que compleixin totes les normatives vigents i que a més siguin fàcils d’entendre i manejar. El teu armari elèctric serà muntat a les nostres instal·lacions on passarà per una sèrie d’exàmens d’aïllament i funcionaments exhaustius per evitar problemes i complicacions a l’hora d’instal·lar-lo al seu destí. Si et fem un armari elèctric podràs estar tranquil i segur: aquest haurà estat muntat per especialistes i amb els millors productes del mercat per garantir-ne un bon funcionament, durabilitat i qualitat.

Instal·lacions de control d’automatització

Per tal de tenir un funcionament i control òptims de la teva cadena de producció cal tenir estacions de control i HMI instal·lats.

Des d’IntTec no només realitzem aquest tipus d’instal·lació física, també programem els HMI de la maquinària perquè els operaris tinguin facilitat d’estudiar i gestionar les informacions i optimitzar-ne l’ús o detectar anomalies en la producció.

Sectors d'actuació d'IntTec - Energètica i noves tecnologíes

Instal·lacions de baixa tensió

Tota planta de producció requereix un subministrament elèctric. Aquest necessita ser controlat i certificat degudament sota estrictes normatives.

Des d’IntTec et podem ajudar a crear, ampliar o millorar la teva instal·lació elèctrica. Tenim experiència en instal·lacions convencionals i en zones classificades (ATEX).

Xarxes de comunicació

Per al traspàs de dades entre dispositius en temps real, calen unes xarxes de comunicació actualitzades i competents. Els nostres especialistes tenen coneixement d’instal·lacions de Profinet, Ethernet, Devicenet, Profibus, EtherCAT, Fibra òptica i xarxes sense fils.

Instrumentació de processos

Automatitzem i controlem processos de manufactura que intervenen en la fabricació. Per a un control òptim dels dispositius i perfeccionament de la fabricació, la instal·lació de sensors i altres tipus de recol·lectors d’informació és clau.

Com més informació obtinguis de la teva maquinària, millor podràs ajustar-ne paràmetres i controlar-ne el funcionament.

Mesuradors de pressió, temperatura, cabal, nivell, posicionadors, sistemes de pesatge i dosificació, vigilància i reguladors de processos són alguns d’aquests sensors que podran ajudar-te a millorar la teva cadena de producció.

RFID

Fabriquem a mida i donem solucions de traçabilitat per optimitzar processos de fabricació. Els RFID et donaran molta informació valuosa sobre l’evolució del teu producte, la qualitat i distribució entre d’altres.

Des d’IntTec realitzem les instal·lacions d’automatització completes utilitzant RFID (etiquetes, antenes, lectors per a verificació i detecció d’objectes, etc.) segons les necessitats que tinguis a la teva producció; Sigui per tenir un control de qualitat, millorar el procés de fabricació, la distribució, reduir temps i costs o per fer un inventari automàtic.

El RFID és una innovació tecnològica amb moltes implementacions i variables adaptables a la situació de cada empresari. Tens una idea i no saps com portar-la a terme? Nosaltres t’ajudarem i assessorarem perquè es faci de la manera més efectiva i et surti rendible.

Braços robòtics - robots - instal·lació automatització IntTec

Robots intel·ligents i braços robòtics

L’automatització de processos a través de l’ús de robots intel·ligents i braços robòtics, és una manera d’assegurar-ne la fiabilitat, la velocitat i la precisió.

Els robots intel·ligents estan adquirint cada vegada més detall i una programació més profunda; poden aprendre per si sols i aplicar la intel·ligència artificial per a completar tasques de la manera més rendible; sigui d’espai, temps o reduint recursos.

A més els robots intel·ligents són molt variables i personalitzables. Poden programar-se per tasques en funció de les necessitats que tinguis a la teva producció. Buscant l’estructura de robot correcte i programant-ne la funció de forma personalitzada, es convertirà en un ajudant únic en la teva fabricació.

Pneumàtica - Instal·lacions Automatització - IntTec

Instal·lacions Pneumàtiques

Molta maquinària requereix l’ús d’aire comprimit per al seu funcionament. Aquest tipus d’instal·lacions requereixen un sistema de subministrament en condicions òptimes i hermètic per al seu funcionament. El compressor, el dipòsit d’emmagatzematge d’aire comprimit, el assecador, filtres, línies de subministrament i els punts de consum han d’estar muntats de forma correcta i fets de bons materials que siguin resistents i ampliables perquè procurin baixes pèrdues de pressió i evitament de fugues.

Magatzems automatitzats

El que abans era una tasca complicada i amb moltes errades, avui en dia s’ha convertit en un procés simple amb l’automatització. Entrant els productes acabats, les matèries primeres i altres tipus de materials comptables a un programa informàtic podem conèixer la seva ubicació, la quantitat disponible i el temps que porta el material al magatzem entre d’altres.

Els magatzems automatitzats són una forma de simplificar els teus magatzems, aprofitant al màxim l’espai disponible i tenint sempre un coneixement complet de les existències. Et reduirà costos, malbarataments i obsolescència de productes.

Control de Planta

Quan hi ha un gran nombre de màquines en la línia de producció, és prioritari centralitzar tota la informació i control. Les dades de consum de matèries primeres, la temperatura de les màquines i altres informacions, poden ser de primordial importància per a optimitzar el funcionament de la planta i detectar anomalies a temps per reduir-ne el cost. Així, perquè la teva planta funcioni de forma correcta, s’ha d’enllaçar les diferents màquines i sensors amb un programa central de gestió des del que puguem llegir les dades i controlar els diferents paràmetres de producció.

Des d’IntTec tenim experiència en crear aquest enllaç i organitzar la informació per a un estudi ràpid i clar del qual està passant amb la maquinària.

Combinació d’instal·lacions d’automatització personalitzada

Tens una idea que saps que és una instal·lació que requereix automatització, però no saps ben bé com portar-la a terme? No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Els nostres clients confien en la nostra experiència i hem trobat solucions a totes les peticions rebudes.

Coneixem el nostre àmbit d’actuació i sabem combinar diferents tecnologies per aportar el millor resultat possible tenint en compte les teves necessitats i el teu pressupost d’inversió en el projecte. El nostre equip es reunirà amb tu, estudiarà el teu cas i buscarà dins de la seva experiència amb instal·lacions d’automatització les tecnologies que més convinguin per a tenir un resultat productiu, de llarga durabilitat i qualitat.

Reunió - consultoria, assessoria - Instal·lacions Automatització - IntTec
Vols més informació? Posa't en contacte amb IntTec

Segueix-nos a LinkedIn!