Per tal de tenir una automatització correcta, cal tenir darrere una programació industrial. Aquesta és l’encarregada de transmetre instruccions i condicions per tirar endavant el funcionament de la maquinària i els robots. Segons el tipus d’instal·lació cal utilitzar un llenguatge o altre i tenir un coneixement profund de cadascun d’aquests.

A IntTec tenim tots els tipus de programadors necessaris per incloure cadascuna de les necessitats en les instal·lacions de la teva planta.

Scada

Usant les últimes novetats en software de programació industrial, elaborem sistemes per aconseguir un diàleg interactiu entre l’operador i la màquina o el procés, intercanviant ordres de funcionament i visualitzant paràmetres i situacions de la producció en temps real. Una SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), supervisa i controla les diferents variables que es presenten en un procés o planta. Per fer això es fan servir perifèrics, software d’aplicació, unitats remotes, sistemes de comunicació, etc. que permetin a l’operador tenir accés complet al procés mitjançant la seva visualització en una pantalla.
Obtindràs tota la informació que es genera en el procés productiu (control de producció, control de qualitat, emmagatzematge de dades…).

Podràs resoldre conflictes de forma remota, controlar i reduir costos, escalonar emergències, millorar la qualitat…
Fem migracions de sintemes SCADA/HMI & infraestructura IT
Som integradors de Archestra System Platform i Wonderware Intouch, Siemens WinCC, Omron CX-Supervisor, Factory Talk View i Citect Scada.

Instal·lació automatització - programació industrial

HMI

El tipus de programari directe de la maquinària (Human machine interface). La informació recollida dels sensors de la maquinària i que normalment passa del PLC a una plataforma de control de planta o secció (SCADA) es pot visualitzar directament a través d’un HMI en forma de gràfiques, números o altres representacions visuals.

L’HMI també permet tenir un control directe de la màquina i ocupar-se d’alarmes o mal funcionaments, obtenint la informació directa sense haver d’anar al control de Planta per a fer consultes.

PLC

A IntTec adaptem els programes dels PLC a les necessitats específiques de cada procés, aportant velocitat, fiabilitat, facilitat d’ampliació i un manteniment reduït.

Treballem amb màquines de qualitat i tenim especialistes en Rockwell, Siemens, Festo, Omron, B&R i Beckhoff entre d’altres.

Creiem prioritari que tinguis els PLC en un estat actualitzat i procurem substituir a temps els models de sèries més antigues. Això ho fem per reduir les parades llargues en la producció que econòmicament et poden sortir molt més costoses. Ens hem trobat en moltes ocasions amb PLC de models antics obsolets causant parades de la producció per alguns mesos. Una situació completament evitable substituint el PLC a temps, transferint les dades del PLC vell, reduint a dies l’aturada i a la vegada millorant la producció. Aquest tipus de parades causen grans pèrdues a les empreses i temps de tensió per als seus directius.

T’ajudarem a fer migracions de PLC i mantenir-los actualitzats perquè la teva producció s’aturi el mínim possible i compleixi amb les funcions.

Tipus d'instal·lacions

Visió artificial-Deep learning

El deep learning (aprenentatge profund) és un nou tipus de programació – aplicable també al sector industrial – en el que la mateixa màquina adquireix experiència i ajusta el seu funcionament a partir del que ha après. És una programació d’intel·ligència artificial que permet delegar a la maquinària les tasques i deixar que elles mateixes gestionin de manera autònoma les seves funcions, sempre dins de límits establerts.

Des d’IntTec apostem per aquest tipus de programació, ja que redueixen altament tasques repetitives amb poder decisiu amb un alt nivell de precisió.

Programació industrial

IOT

La programació IOT (Internet de les coses) ens permet enllaçar tota la nostra maquinària amb el núvol. D’aquesta manera podem tenir accés a informació fiable i rellevant des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. A IntTec estem enfocats a l’era digital i la indústria 4.0 pel gran nombre d’avantatges que comporta a la producció i a les empreses i et podem ajudar a encarar la teva fabricació a ser de les punteres del sector.

Pots trobar més informació al nostre apartat IOT

Aplicacions mòbils

Els nostres programadors no estan mai parats pel que fa a coneixement. Les noves tecnologies varien en franges molt curtes de temps, però la nostra contínua formació ens permet poder oferir totes les novetats del mercat assegurant la competitivitat a les empreses que confieu en nosaltres. Estem capacitats per a programar aplicacions mòbils tant per a iOS com per a Android.

M.E.S

El Sistema MES (Manufacturing Execution System) és una eina per reduïr temps i costos de fabricació. S’utilitza en la fabricació per rastrejar i documentar la transformació de matèries primeres en productes acabats. Està orientat a la planificació i execució de la producció. D’aquesta manera, el sistema ERP determina què es fabrica i el sistema MES com es fabrica prenent decisions com: canvi de prioritat en les ordres de treball, connexió i desconnexió de màquines i equips, flux de materials, ajust i lectura de paràmetres de qualitat, assignació de personal, reprogramació d’equips i màquines, etc. Aquest software es nodreix i a la vegada retorna resultats en temps real de les dades provinents de la teva planta. Proporciona informació que t’ajudarà a tu i als responsables de la presa de decisions de fabricació a evolucionar i millorar els processos productius i de gestió de la planta.

Vols un programa personalitzat?

Els nostres programadors tenen coneixement i experiència amplia en els seus sectors de codi. Per això podem crear eines personalitzades per cada ocasió; des d’aplicacions mòbils a pàgines de gestió online amb usuaris diversos i IOT programat a la teva mida.

Tens un tipus de programa al cap, però cap dels ja existents s’ajusta a les teves necessitats? Cap problema! Posa’t en contacte amb nosaltres, reuneix-te amb el nostre departament de programació industrial i entre tots trobarem la solució ideal pel que necessites.

Vols més informació? Posa't en contacte amb IntTec

També ens pots seguir al nostre perfil de LinkedIN!