Tot i ser un tipus de dispositiu molt fiable, també un PLC pot tenir moments de debilitat, avaria i de mal funcionament. En general, el que fa fallar un PLC està relacionat amb el seu entorn o l’antiguitat.

Estan dissenyats per treballar en entorns de condicions variades, però això no els fa immunes a sobreescalfaments, humitat i interferències electromagnètiques.

Coneixent i entenent una mica millor el funcionament, parts i errades del PLC sempre podràs evitar aquestes aturades i avaries. Així primer t’explicaré què és el PLC, parlarem de les parts que més habitualment deixen de funcionar i dels causants principals de fallides.

Què és un PLC?

El PLC és un petit ordinador programat, connectat a una màquina o procediment. A partir de les dades que obté dels sensors de la màquina a la qual està enllaçat, el PLC actuarà i reaccionarà tal com se li ha programat. És a dir, segueix les ordres del programador en funció de la informació rebuda del que està passant a la màquina.

Per a la programació d’aquest tipus de dispositiu cal un tècnic especialitzat – com els que tenim a IntTec – que s’ocuparà de donar les ordres a executar al PLC i de mantenir-lo en un estat òptim comprovant connexions i cablejats.

Què pot causar avaria o anomalia en un PLC?

Parts internes

El PLC en si és un ordinador molt bàsic pel que fa a components; una CPU, font d’alimentació, memòria i mòduls d’entrada i sortida. Però els seus components augmenten si també hi contem els dispositius de camp; els sensors, interruptors i altres fonts d’informació.

Què sol causar el mal funcionament del PLC?

Mòduls d’entrada/sortida

L’aturada d’un PLC més habitual és una avaria en un dels mòduls d’entrada i sortida. Això significa que el PLC no rep les dades necessàries per a tramitar respostes o no té la via per emetre-les. Si no entra informació, no hi ha res a processar, i si la via de sortida no funciona la informació no arriba al seu destí.

Aquest error pot tenir causes vàries; el PLC pot estar mal configurat, un bloc de terminals pot estar solt, hi pot haver algun problema amb el cablejat o tenir un interruptor automàtic espatllat.

Dispositius de camp

Són les fonts d’informació externes connectades al PLC; sensors, interruptors… Aquests poden fallar per motius variats i no capturar les dades de forma adequada. Això es tradueix en un mal funcionament del PLC que respon a dades errònies i executa funcions alterades.

Font d’alimentació

Igual que en una torre PC o un portàtil, un PLC també necessita electricitat. Aquesta la rep a través de la font d’alimentació. Les fallides més habituals d’aquestes són per pujades i baixades de tensió.

Si aquesta font d’alimentació no li subministra corrent al PLC, no pot funcionar.

Memòria danyada

Les memòries dels PLC solen fallar a causa d’algun condicionament extern com pot ser una baixada o pujada de tensió. Pot ser que el PLC falli en registrar o llegir les dades i perd la capacitat de reacció i registre de dades.

Avaries habituals en el PLC - IntTec

Factors externs

Després de veure les peces més usuals d’ avaria d’un PLC, ja podem passar a veure quins factors externs són més «populars» a l’hora de generar problemes en el seu correcte funcionament.

Obsolescència

Tot i que els PLC solen tenir una vida útil molt llarga pot arribar un punt en què el fabricant deixi de donar suport de programari i de produir peces de recanvi.

Arribat a aquest punt, la cosa es pot tornar molt complicada. Trobar peces de recanvi ja no serà una cosa d’un o dos dies. Si no es troben les peces necessàries, l’única solució disponible que hi haurà serà la de canviar el PLC a un model més nou i crear una nova programació per aquest.

Això pot suposar una pèrdua de temps de molts mesos. Si es canvia el PLC a temps, pot prevenir-se la llarga aturada amb una migració de programari a un PLC nou en pocs dies.

A IntTec tenim programadors especialitzats en la configuració i instal·lació de PLC que poden realitzar-te les migracions en temps reduït i optimitzar-te les seves funcions.

Comunicació amb la xarxa

Com amb tot, la bona comunicació és clau. El PLC està connectat als seus entorns – la màquina, els sensors, Pantalles…- per a poder treballar i reaccionar. Si aquesta connexió està danyada o s’ha desconnectat, el PLC no podrà executar les seves tasques ni permetrà fer-ho a les altres.

Per això cal una constant revisió dels connectors i del cablejat per a garantir un correcte funcionament de la comunicació entre tota la instal·lació i evitar així parades innecessàries.

Calor i Humitat

Un dels principals enemics de les instal·lacions electròniques i elèctriques són l’escalfor i la humitat. Per això, a l’hora de realitzar la instal·lació d’un PLC i els seus components, cal tenir en compte l’entorn i la problemàtica que pot generar aquest. Si el PLC està col·locat en un ambient de temperatura relativament elevada – com per exemple molt proper a certa maquinària – pot córrer el perill de sobreescalfament i a posteriori mal funcionament o total parada del dispositiu.

Si la fabricació o inclús les instal·lacions tenen tendència a ser molt humides o a produir molta condensació i aquesta es va dipositant en el PLC també pot generar un curtcircuit o mal funcionament.

Reparar un PLC pot arribar a ser una acció molt costosa, sobretot quant a cost de parada de la maquinària. Evitar aquestes possibilitats és una obligació.

Soroll elèctric

Quan hi connectem dispositius i maquinària al corrent elèctric, aquests poden generar soroll. Petites pujades i baixades ràpides dins la fluctuació habitual de corrent. El resultant d’això són errades en els paràmetres i interferències que faran que el PLC no es comporti de forma habitual. Aquest soroll elèctric pot provenir de qualsevol aparell connectat a la xarxa elèctrica peró es troba sovint en maquinària de major capacitat.

Correcte manteniment dels PLC per evitar avaria

A partir de les informacions de més amunt, ara sabem què evitar i què cal tenir en compte en el manteniment del PLC per prevenir-ne una avaria.

  • Cuidar l’entorn en el qual es troba i dotar-lo d’aïllaments suficients per evitar sobreescalfament o humitats
  • Vigilar i controlar el cablejat i connectors que enllacen els diferents dispositius
  • Dotar les instal·lacions elèctriques de protectors de ballades de corrent
  • Realitzar migracions de PLC a temps per a modernitzar la instal·lació i evitar obsolescències.

Perquè els teus PLC no et deixin mai penjat i puguis continuar en la teva producció amb el mínim d’interrupcions possibles, el millor és deixar-ho en mans d’especialistes i centrar-te en les coses que per tu són més rellevants per a la teva empresa. A IntTec t’oferim aquest servei i ens ocuparem de controlar tot el que està relacionat amb la teva maquinària i el seu correcte funcionament.

Vols més informació? Posa't en contacte amb IntTec

També ens pots seguir a LinkedIn per a descobrir les novetats