Reduir costos i millorar la competitivitat és, per a totes les empreses, un dels principals objectius. La inversió en tecnologia ha adquirit una importància significativa en l’actualitat. Les empreses han comprès la necessitat de digitalitzar i automatitzar els seus processos productius i implementar noves tecnologies. Aquest enfocament es coneix com la Indústria 4.0. Per tant, la transformació digital s’ha convertit en una necessitat per a totes les empreses si volen augmentar l’eficiència energètica, disminuir costos de producció i manteniment, i augmentar la productivitat entre un 25% i un 50%.

El sistema InTec MES és una eina de monitoratge i control que proporciona informació en temps real sobre l’operació de les teves plantes de producció. Aquest sistema controla i supervisa de manera integral i transversal les àrees crítiques de la fàbrica, incloent-hi producció, control de materials, manteniment i control de qualitat. Amb una visió global de l’estat de desenvolupament de totes les activitats en la planta, MES captura informació rellevant sobre la producció, lots de matèries primeres, parades, avaries i incidències. A més, aquest sistema recopila informació detallada sobre la producció, materials, manteniment i qualitat, la qual cosa és essencial per a prendre decisions informades des de l’inici de la planificació.
Gràcies al monitoratge constant i el control que ofereix el sistema MES, és possible detectar qualsevol problema que pugui portar a la pèrdua de matèria primera o a la fabricació de productes defectuosos. D’aquesta manera, podràs tenir coneixement immediat i fins i tot anticipar-te a qualsevol incident que pugui resultar en el desaprofitament de materials.

Aplicacions en diferents sectors industrials


El sistema MES de IntTec ha demostrat ser una solució versàtil i adaptable a les necessitats específiques de diversos sectors industrials. Alguns exemples de la seva aplicació inclouen:

  • En sectors com a tèxtil, metal·lúrgia, embalatge, plàstic i suro, es prioritza el control i seguiment estricte dels materials per a garantir la qualitat i eficiència en la producció.
  • En indústries com la farmacèutica i química, la traçabilitat i el registre de lots són essencials per a complir amb les estrictes regulacions de serialització i garantir la seguretat dels productes.
  • En la producció d’aliments i begudes, s’enfronten desafiaments únics, com la reducció de desaprofitaments i la prevenció de fallades en la fabricació per a mantenir la qualitat i seguretat dels productes.

El sistema MES de IntTec s’adapta a les necessitats específiques de cada sector, brindant solucions efectives per a millorar l’eficiència i la qualitat en la producció industrial.