En l’era digital, la digitalització industrial s’implanta com el pilar fonamental per a l’evolució i el creixement empresarial. La incorporació de tecnologies com l’ Internet de les coses (IoT), big data, cloud computing, la robòtica, són una necessitat imperant per a mantenir-se a l’avantguarda en un mercat cada vegada més competitiu.


Què és la Digitalització Industrial?

La digitalització industrial és la integració de noves tecnologies en els processos industrials convencionals. Aquestes eines possibiliten la recol·lecció i anàlisi de dades per a la presa de decisions així com una major productivitat i eficiència en la producció.


Beneficis i Avantatges de la Digitalització Industrial


Reducció de Costos:
La digitalització industrial permet una major eficiència en els processos, la qual cosa es tradueix en una reducció de costos per a les empreses.
Increment de la Productivitat:
En automatitzar tasques, s’augmenta la productivitat i s’optimitzen els recursos.
Optimització de processos:
Les dades recopilades i analitzades en temps real permeten a les empreses ajustar la seva producció segons les necessitats i demandes del mercat, la qual cosa es tradueix en una optimització de processos.
Millora de la Seguretat:
La digitalització industrial millora la seguretat i la capacitat de resposta davant situacions inesperades. Al monitoreizar contínuament el processos industrials, es poden identificar i corregir els problemes de manera ràpida i eficient.
Anàlisi de Dades:
La gran quantitat de dades recopilades es poden analitzar facilitant la presa de decisions, la qual cosa es tradueix en una millora en l’eficiència i la productivitat.
Anticipar-se als esdeveniments:
La digitalització fomenta l»innovació i millora contínua. Permet a les empreses no sols adaptar-se als canvis del mercat, sinó anticipar-se a ells, creant oportunitats de creixement.

Tecnologies de Digitalització Industrial

En l’era actual, la tecnologia està revolucionant la indústria. La combinació de robots, Internet de les coses (IoT), Big Data, computació en el núvol entre d’altres tecnologies estan portant a una transformació radical en la forma en què es realitzen les activitats industrials.


Robots:
Els robots fan tasques de manera automatitzada. El seu ús ha augmentat significativament en les últimes dècades, ja que ofereixen una forma eficient de fer tasques que anteriorment només podien ser realitzades per humans.
Els avanços en la tecnologia de robots han permès la seva implementació en una àmplia gamma d’indústries. La seva versatilitat els fa adequats per a tasques diverses podent escollir entre una gran varietats de robots col·laboradors i robots industrials.
Internet de les Coses (IoT):
La Internet de les coses (IoT) és una xarxa de dispositius i sensors connectats a Internet que recopilen dades i els envien a un sistema central. Aquestes dades s’emmagatzemen i es gestionen per a la seva anàlisi. Aquesta tecnologia ha permès monitorar en temps real l’acompliment de maquinària o cadenes de subministrament, la qual cosa facilita els seu anàlisis i la presa de decisions.
Big Data: Emmagatzematge i Anàlisi de Grans Volums de Dades
Amb la difusió del IoT i la presència cada vegada major de dispositius i sensors connectats a Internet, s’està generant una quantitat massiva de dades. Aquestes dades, si es gestionen i analitzen adequadament, poden proporcionar informació valuosa de la maquinària i els processos de producció.
Computació en el Núvol:
La computació en el núvol, també coneguda com cloud computing, ha transformat la forma en què s’accedeix al programari corporatiu i les dades. Aquesta tecnologia ha reduït la dependència de servidors físics i ha facilitat l’accés dels empleats a la informació des de múltiples ubicacions. .


A IntTec treballem com aliats estratègics de moltes empreses, brindem solucions personalitzades i acompanyament en cada pas del procés de transformació digital. Junts, podem desbloquejar el potencial del teu negoci en aquesta era digital.