Per a comprendre com les últimes tendències i tecnologies de la indústria intel·ligent poden millorar l’eficiència i reduir costos, us volem mostrar un cas d’èxit d’un d’un dels nostres clients que està en el sector químic.

El sector farmacèutic i químic en la Indústria 4.0

La indústria química i farmacèutica s’enfronta a desafiaments per a adaptar-se a les tecnologies actuals, la qual cosa està generant a aquestes indústries moltes preguntes sobre les solucions tecnològiques més efectives per al seu sector. Algunes de les preguntes que poden sorgir en el sector químic farmacèutic són:

  • Com podem utilitzar la intel·ligència artificial per a millorar l’eficiència i la precisió en la producció de medicaments i productes químics?
  • Com podem optimitzar l’ús dels recursos i reduir els residus, sense comprometre la qualitat dels productes?
  • Com podem incorporar tecnologies més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en els nostres processos de producció?
  • Com podem millorar la seguretat i la qualitat dels productes a través del monitoratge i l’automatització dels processos?
  • Com podem garantir la privacitat i protecció de les dades sensibles relacionades amb els productes químics i farmacèutics?

L’adopció de solucions tecnològiques innovadores i efectives pot ajudar la indústria química i farmacèutica a superar aquests desafiaments i aconseguir una producció més eficient i sostenible.

L’adopció d’un sistema IoT en la indústria química

El nostre client particularment comptava amb un Sistema de Planificació de Recursos Empresarials (ERP). Aquest sistema li va permetre integrar tots els processos principals en una base de dades i connectar-los en tota l’empresa. No obstant això, la ràpida evolució de les tendències tecnològiques va fer necessari anar més enllà per a millorar i optimitzar la producció. La integració d’un sistema IoT intTec Cloud es va convertir en una necessitat per a millorar digitalment la indústria. La recol·lecció de dades en temps real es va tornar fonamental per a millorar la producció; per aquesta raó, la integració de IoT i ERP es va tornar indispensable. Li va permetre una major eficiència en la gestió dels processos i una presa de decisions més informada.

La tecnologia IoT funciona mitjançant la instal·lació de sensors i dispositius IoT en les màquines, equips en les plantes de producció i de magatzem. Els sensors recopilen dades físiques, que es processen i transmeten a través d’Internet a un software. Això permet a l’empresa observar els indicadors en un quadre de comandament i controlar els processos en temps real. Les dades es processen en una plataforma i s’obté informació valuosa. Aquesta informació és essencial per a la indústria ja que permet monitorar els indicadors de rendiment i seguretat de cada màquina i zona de la planta. Un exemple seria la implementació de sensors intel·ligents per al mesurament precís de variables del procés com proximitat,comptadors, nivell de sorolls, distància entre elements, pressió, humitat, nivells de diferents elements , temperatura, etc.

Avantatges de la integració del sistema IOT

  • Millora de l’eficiència en la gestió dels processos gràcies a l’automatització de tasques i una informació centralitzada, la qual cosa millora la productivitat en el treball.
  • Reducció de costos i temps de producció gràcies a l’optimització dels processos.
  • Millora de la qualitat dels productes finals gràcies a una major supervisió i control.
  • Millor disseny i coordinació d’estratègies que potencien la productivitat.

La Internet de les Coses (IoT) ha permès la recol·lecció de dades en temps real mitjançant dispositius que obtenen informació a partir d’elements físics i l’envien automàticament a un sistema digital per al seu control. Això s’aconsegueix sense necessitat d’intervenció humana, la qual cosa permet que els treballadors se centrin en tasques de supervisió. La programació de tasques de manteniment preventiu i la configuració d’alarmes per controlar valors permet preveure i evitar falles. A més, es poden prendre mesures ràpides en cas que ocorrin. També es poden preveure millor els temps de producció i optimitzar els factors de producció a través d’un control de qualitat intel·ligent.

La importància de la tecnologia IoT en la Indústria 4.0

La tecnologia IoT és clau per a l’adaptació en la Indústria 4.0. Però hi ha altres eines tecnològiques que poden ajudar en el processament i anàlisi de dades, com BigData i la Intel·ligència Artificial. En cada sector i situació, existeixen solucions específiques que s’adapten a cada cas en particular. Per tant, el nostre objectiu és acompanyar i guiar als nostres clients per a identificar la solució tecnològica més apropiada segons les circumstàncies. Estarem al seu costat per a brindar l’assessoria necessària. El nostre objectiu és millorar l’eficiència i la productivitat de la indústria, permetent una presa de decisions més informada i precisa.