T’has preguntat mai com funciona el sistema d’alarmes de les botigues de roba? I les targetes de crèdit? O el Via T de l’autopista i pàrquings? Doncs totes 3 funcionen amb el mateix sistema; El RFID o identificació per Radiofreqüència. Funcionen amb un petit xip que si s’aproxima a una antena RFID podrà detectar i llegir la informació que conté.

Així, què són els RFID?

La Identificació per Radiofreqüència o RFID (de l’anglèsRadio Frequency Identification)[1] és un sistema d’emmagatzematge i recuperació de dades remotes que utilitza targetes identificadores amb lectura sense contacte. Utilitza camps radiomagnètics per a identificar i rastrejar automàticament les etiquetes adherides als objectes. El propòsit principal d’aquesta tecnologia és transmetre la identitat d’un objecte (similar a un número de sèrie únic) mitjançant ones de ràdio. Les aplicacions més comunes són com a substitució dels codis de barres i de les targetes magnètiques.[2][3]

Viquipèdia

Una altra manera de veure-ho: són un codi de barres que no requereix una visió directa del codi. El codi de barres fa servir la imatge per a transmetre informació mentre els RFID ho fan a través de freqüències de Ràdio. La identificació de radiofreqüència, simplement amb la proximitat del lector, pot detectar l’objecte i identificar-lo. Això permet amagar el codi dins d’objectes i fora de visibilitat, sense alteracions físiques en el producte.

Els dos sistemes tenen la seva utilitat. El codi de barres té usos més conscients com pot ser registrar un producte en un moment determinat i només quan realment es requereix, mentre el RFID per la simple proximitat a un lector pot transferir les dades en tot moment. O dit d’una altra manera, el codi de barris sol tenir un ús de lectura amb més interferència humana, mentre l’RFID s’utilitza en moltes ocasions per automatitzar processos o simplificar els registres o lectures.

Parts en funcionament en el sistema RFID

El sistema RFID té 3 components bàsics:

  • L’antena: envia i rep senyals de ràdio – integrada en l’etiqueta. Sol ser el filament llarg del «dibuix» de l’adhesiu.
  • Xip: que respon a l’antena amb informació afegida i està col·locat continu a l’antena.
  • Lector: que accepta i guarda la informació transmesa per l’antena i desencadena accions.

Tipus de RFID

Podem classificar les etiquetes per la seva alimentació energètica i pel seu rang de freqüències:

Alimentació

Etiquetes passives: No disposen de font d’alimentació en l’etiqueta. Obtenen l’energia de l’onda exterior que emet l’antena i el lector RFID. Tenen rang de lectura limitat per la potència requerida, però també costen menys.

Etiquetes actives: Funcionen amb piles i transmeten el senyal de forma constant. Tenen major rang de lectura. Són més cares pel cost de bateria i transmissor.

Etiquetes semiactives: Inclouen una bateria perquè el xip sempre tingui alimentació per encendre’s, però no tenen un transmissor actiu. Tenen major rang que les passives, però vida útil limitada a causa de la bateria.

Freqüències

Etiquetes LF – baixa freqüència: Tenen un rang de lectura curt – d’uns 10cm – i la velocitat de lectura és lenta. Però també són més resistents a interferències externes.

Etiquetes HF – Alta freqüència: Tenen un rang de lectura d’entre 10 i 100cm. Les interferències externes l’afecten d’una forma més moderada. Són els que en l’actualitat s’empren en combinació amb la tecnologia NFC.

Etiquetes UHF – hiper-alta freqüència: tenen major velocitat i rang de lectura. Es poden llegir més etiquetes a la vegada, i a una distància de fins a 12 metres. És més sensible a les interferències externes.

Com funciona un sistema RFID

El sistema RFID és bastant simple. Quan l’antena incorporada en l’adhesiu o etiqueta detecta la presència d’una antena en la seva freqüència, li envia la informació continguda al xip. El lector aleshores pot passar aquesta informació a la programació centralitzada (ERP) on s’actualitzen les dades.

En ser un sistema d’identificació única no hi ha risc de confusió de dades o identificació incorrecte de l’article.

Com et pot ajudar en la producció i fabricació?

El sistema RFID s’utilitza sobretot per fer seguiment de productes; registrar-ne les dades bàsiques (data de fabricació, origen…), els passos que ha completat en la fabricació i la seva ubicació actual.

Magatzems

Et pot ser molt útil en la gestió del teu magatzem; tindràs un control exacte de la quantitat de productes disponibles sense necessitat de fer-ho manualment que pot resultar ser més costós econòmicament i laboralment. Muntant els receptors de freqüència en entrades i sortides, es registra automàticament els moviments i s’actualitza l’estoc.

Tecnologia RFID en magatzems - IntTec

Cadena de subministrament

Pots millorar la teva cadena de subministrament amb la tecnologia RFID. Automatitzaràs, simplificaràs i guanyaràs precisió i coneixement garantint una bona traçabilitat. El resultat serà un augment en productivitat, eficiència i reducció de costs.

Planta de fabricació

Aquí és on l’aplicació de les etiquetes és la més variada. Es pot fer un seguiment del producte des de l’inici de la seva creació fins al moment de venda, coneixent tots els intermediaris pels quals ha passat i quan ho ha fet. També la traçabilitat dins la mateixa cadena de producció ens dona molta informació sobre l’actiu. Sobretot si ha de passar per diferents processos, com per exemple la fabricació de cotxes.

Logística

Pots identificar de forma massiva i fiable la mercaderia rebuda i envidada. Així millores la gestió de magatzem, redueixes temps de confecció, preparació i recollida de comandes i detectes més fàcilment errades.

Localització d’actius

Pots registrar moviments d’actius en temps real de forma remota. Podràs localitzar fàcilment els productes encara que s’hagi canviat la seva ubicació o perdut, detectant també les condicions òptimes en la conservació. Podràs evitar la pèrdua de material, simplificar la gestió i reduir costs.

Personal

Les etiquetes RFID s’utilitzen també en el control de personal. No només per l’horari d’entrada i sortida de la feina. Controlar l’accés a certes parts del recinte i permetre o denegar accés a determinades persones és tasca del RFID.

Control de vehicles

De la mateixa manera que permet gestionar l’accés del personal, també ho pot fer dels transports que entren a un recinte tancat a recollir o deixar mercaderia. Els camions propis de l’empresa dotats d’aquest tipus d’identificació podran obrir les barreres de pas sense intervenció humana i quedaran registrats els moviments a la base de dades.

La tecnologia i els progressos en el RFID

En els últims anys s’han incorporat moltes formes noves d’ús de la tecnologia RFID en combinar-la amb altres tipus de tecnologies. Un exemple d’això és incorporar sensors amb auto alimentació per freqüència a les etiquetes. Això ha donat encara més ús a les etiquetes i les seves aplicacions evitant les aturades del sistema per recàrrega o canvi de bateries.

També s’ha originat la nova tecnologia NFC (Near field communication) a partir de les RFID, permetent així la lectura i comunicació amb dispositius mòbils per ampliar així les seves funcionalitats, tant en el dia a dia com en el món industrial.

Optimització i coneixement

La tecnologia RFID és sobretot per a la captura d’informació. Incorporar aquest tipus d’identificació et permetrà tenir un major control sobre els teus actius i tenir registres dels diferents processos.

Si t’ha interessat i vols aplicar-ho a la teva fabricació, a IntTec et podem ajudar a implementar-ho de forma optimitzada i a combinar-ho amb altres tecnologies de la indústria 4.0.

Vols més informació? Posa't en contacte amb IntTec

També ens pots seguir a LinkedIn per a descobrir les novetats