Tal com esmenta l’ONU en els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’energia és el factor que contribueix principalment al canvi climàtic i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle. Sabies que el principal consum d’energia en la indústria no es deu a la il·luminació? El major consum d’energia es destina als processos industrials i de producció ja que la maquinària necessita electricitat en gran quantitat. En la indústria, els costos d’energia són molt elevats, arribant en alguns casos al nivell dels costos de personal, matèries primeres… Les activitats industrials són gairebé un terç (31%) del consum d’energia del nostre país. L’eficiència energètica a la indústria és de gran importància i invertir en la reducció del consum d’energia és necessari per a millorar la productivitat i la competitivitat.

Com obtenir un major rendiment energètic?

És essencial optimitzar els processos productius per a tractar de reduir al màxim aquest consum energètic sense disminuir el nivell de productivitat.

Gràcies a les últimes tecnologies com els bessons digitals, la intel·ligència artificial,  IoT, o el cloud computing ajuden a que els processos siguin més eficients també energèticament ja que refueixen la petjada de carboni en la fabricació.

Amb aquestes tencnologies es redueix el consum energètic en:

-Minimitzen el desaprofitament de material.

-S’optimitza l’espai de magatzematge utiilitzant menys il·luminació i aparells de climatització.

-S’utilitza en la fabricació de materials més sostenibles.

-Motors més eficients energèticament.


Si analitzem els motors de una maquinària podem treure dades que ens poden ser d’interès per estalviar en consum energètic. Moltes vegades els motors tenen alguna avaria que fa que no funcioni de la manera més eficient fent que consumeixi més del compte. Les últimes tendències tecnològiques també ens ofereixen solucions intel·ligents de control de motors conectades i preparades per a IoT.

Sabies que si analitzem els motors de la teva maquinària et podem optimitzar els mètodes d’arrencada en els motors elèctrics i generar un estalvi de fins a un 48% en el consum energètic?
Tenim sistemes i solucions d’estalvi energètic i reducció de costos per disminuir el consum energètic de les teves màquines i processos productius
Truca’ns i et fem un estudi de les teves instal·lacions.