La indústria alimentària afronta actualment nous reptes per a adaptar-se a les tecnologies industrials actuals. L’eficiència productiva, l’optimització de procediments, millora de qualitat, sostenibilitat i seguretat alimentària són imprescindibles en un sector tan exigent com és el de l’alimentació i begudes.

TIPUS DE SOLUCIONS 4.0 EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Existeixen diverses alternatives tecnològiques per a augmentar l’eficiència i productivitat en la indústria. El ventall de possibilitats és ampli, així que us donarem una mostra de les tecnologies digitals i d’automatització que integrem i que aporten grans beneficis en la indústria alimentària.


RFID
IDENTIFICACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA

Amb aquesta mena de tecnologies se solucionen problemes de traçabilitat completa dels processos productius. Els fabricants d’aliments poden fer un seguiment dels seus productes en totes les fases de la cadena de producció i subministrament mitjançant etiquetes i sensors digitals. Cada producte o part del producte té un número de lot o de sèrie que permet rastrejar-lo des de la producció fins al punt de venda. Això facilita la retirada de productes i l’avaluació de danys de manera eficient. Els sistemes de control de qualitat permeten als fabricants garantir la qualitat dels seus productes i complir amb els requisits de supervisió i regulació.

La Indústria 4.0 permet un registre minuciós del procés de fabricació, des del proveïment de matèries primeres fins a l’emmagatzematge i transport.

BIG DATA-IOT-ERP-MES-SCADA

En la indústria 4.0, la connexió de tecnologies intel·ligents i la recopilació de dades permet vincular sensors, dispositius i màquines que recullen i transmeten dades en un núvol i en temps real. Una xarxa interconnectada ajuda a reduir el desaprofitament d’aliments al llarg de la cadena de producció. Això s’aconsegueix mitjançant la detecció d’aliments en mal estat, la garantia de la qualitat del producte fins al mètode de l’empaquetatge.

A més, permet la identificació primerenca d’incidències en els equips de producció i analitzar el consum de les màquines per a poder prendre decisions per a reduir costos.

Control de temperatures

Tenir un control dels diferents paràmetres d’una cambra ens ajuda a controlar el fred de la manera més eficient per al producte. El control de cambres optimitza el rendiment d’aquestes així com la reducció de costos derivats del malbaratament energètic.

El control de la variació de temperatura, humitat, fallada de resistències i pressió diferencial, cabal, vàlvules, porta oberta, etc. d’unes càmeres frigorífiques son molt important per la indústria alimentària,

Gestió intel·ligent de l’inventari.

Les dades de vida útil, dates de caducitat i quantitat d’existències poden analitzar-se per a recomanar enviaments i ajustar plans d’inventari segons la demanda del mercat. Aquest procés ajuda al fet que la gestió d’inventari dels fabricants sigui més eficient i rendible, permetent una reducció en guanys a causa d’un excés d’estoc.

Eficiència en la logística

Els dispositius IOT milloren l’eficiència dels processos amb seguiment i supervisió en temps real. També beneficien la planificació logística en recomanar rutes alternatives per a lliuraments a temps.

Eficiència en la producció i consum energètic.

Els temps d’inactivitat activant avisos de manteniment i reparacions preventives permet realitzar un manteniment predictiu abans que es produeixi una fallada en la màquina. Emmagatzemar de diferents dispositius una gran quantitat d’informació serà excel·lent per a ajudar a prendre decisions més encertades sent més competitius.

Amb l’ús de programari d’anàlisi de dades es pot aconseguir un control i gestió completa de les dades en la producció com per exemple el control amb monitors del consum energètic i aconseguir reduir costos energètics de la maquinària. La implementació d’un sistema MES permetrà la centralització de la gestió entre les diferents àrees d’una empresa, la qual cosa resulta en un avantatge competitiu significatiu.

Visió Artificial basada en DEEP LEARNING

La intel·ligència artificial també ens dona solucions per al sector Alimentari. La utilització de sistemes de visió artificial permet a les indústries disminuir minves, reduir costos. assegurar la qualitat de la producció i l’augment de la satisfacció del client final.
L’anàlisi d’imatges i la visió artificial pot alertar d’anomalies en cada etapa, permetent una resposta ràpida.
El sistema Deep Learning realitza control de qualitat mitjançant inspeccions superficials per a detectar taques o cossos estranys abans de l’envasament, assegurant així la integritat del producte.
Durant el procés d’envasament. És fonamental detectar la contaminació creuada o la presència de cossos estranys.
La Inspecció d’envasos, llaunes i conserves en línia permet classificar productes segons criteris superficials durant qualsevol punt del procés, diferenciant i situant-los en safates o gavetes.
El control de qualitat en caixes de plàstic industrials detecta possibles danys o brutícia en la caixa abans de la seva reutilització, assegurant així la seva integritat

ROBÒTICA
L’eficiència productiva amb robots és una realitat. L’ús de robots ajuda a facilitar la manipulació, l’envasament i el control de qualitat dels aliments.
En la indústria alimentària, els robots poden fer tasques estàndard pesades: per exemple, classificació de paletes o de caixes, etc. Els Robots especialitzats desenvolupen tasques específiques. Per exemple, els robots que seleccionen aliments, els robots de processament, els robots que envasen, etc.

L’empresa, el consumidor i la societat es beneficien en reduir costos, obtenir preus més baixos, disminuir residus i millorar les condicions de treball.

Els robots permeten reduir i fins i tot eliminar els problemes de seguretat per als treballs d’alt risc dins de la indústria alimentària. Un clar exemple d’aquestes millores en seguretat és en les càrnies. Amb la integració de robots es realitzen els talls en les carns més difícils, evitant així lesions laborals. La incorporació de robots en la producció alimentària millora la qualitat dels productes i redueix el risc de contaminació per manipulació prolongada.

A INTTEC treballem en el sector alimentari de càrnies, alimentació animal i alimentació humana en general per implantar solucions flexibles pel control i gestió integral de la producció en temps real, optimització, sostenibilitat, seguretat alimentària, traçabilitat, control de qualitat, etc.
Oferim serveis d’instal·lacions i actualitzacions en indústries d’alimentació humana i d’animals. Garantim una ràpida transformació digital amb solucions integrals tant de quadres elèctrics i instal·lacions fins al software i programació industrial.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres 👇 👇

📌https://www.inttec.cat
📧info@inttec.cat
📞 (34) 972 091 396
👉C/ Mercè Rodoreda 4. Bescanó 17162. Girona . Pol.Ind Torre Mirona Montfullà