Els PLC són una de les eines clau per a la digitalització en tota planta de producció moderna, que formen part de la 3a revolució industrial. Fa anys que s’estan utilitzant i són de les eines més útils que ens podem trobar a l’hora d’automatitzar una instal·lació. I més ara que ja ens trobem a plena 4a revolució.

El Controlador Lògic Programable (o en anglès Programable Logic Computer) és un dispositiu digital o computadora que s’utilitza a l’automatització industrial amb l’objectiu de controlar les línies de muntatge o maquinària de les fàbriques i processos.

Com sempre, la Viquipèdia dona una definició esplèndida, però sembla que ens deixa un xic a mitges. Ampliem una mica la informació?

Què fa un PLC?

El PLC és un petit ordinador programat, connectat a una màquina o procediment. A partir de les dades que obté dels sensors de la màquina a la qual està enllaçat, el PLC actuarà i reaccionarà tal com se li ha programat. És a dir, segueix les ordres del programador en funció del què està passant a la màquina.

Així doncs, un PLC no pot ser programat per a qualsevol persona. Això ho ha de fer un tècnic especialitzat. Aquest tècnic crearà un programa específic per al PLC que tingui en compte totes les dades que s’extrauran de la màquina i farà que el PLC doni les ordres corresponents. I si et preguntes d’on treure un tècnic d’aquest tipus… 😉 A IntTec estaràs en bones mans.

Però el que realment diferencia el PLC d’una computadora «tradicional» és la seva capacitat de reacció i la seva velocitat. El PLC emet ordres en temps real, i en qüestió de mil·lisegons, de rebre la informació de les entrades i sortides digitals i analògiques. I això ho pot fer sense parar ni un moment.

Què compon un Controlador lògic programable?

Un PLC és un PC en format reduït i poc «complicat». En la seva essència està format per 4 parts

 • CPU: és la part física del PLC encarregada d’executar el programari instal·lat, llegint les instruccions i fent les operacions.
 • La memòria, on es registra aquest programari i les dades generades
 • Les entrades i sortides que enllacen el PLC a altres dispositius – bàsicament la comunicació amb el que interactua aquest PLC. És la part que rep la informació de sensors i interruptors perquè sigui analitzada pel programari i després n’emet les ordres per a controlar els processos.
 • Font d’alimentació: en tractar-se d’un dispositiu elèctric, necessita alimentació per al correcte funcionament.

A tot això també podríem afegir-hi les llums LED que fan d’indicadors de funcionament i el que és el rack o embolcall d’instal·lació del PLC. Però aquestes no fan funcionar el PLC en si, simplement formen part de l’estructura.

Quin tipus de dades processa?

Les dades que processa un PLC són senyals rebuts dels sensors de la maquinària; temperatura, moviment, pressions, vibracions, estats… Aquestes les obté en forma de valors a partir dels quals el programador pot establir uns paràmetres i configurar unes ordres de resposta.

Així, si el PLC detecta, per exemple, una pujada de temperatura de la màquina, pot ser programat per parar-se automàticament i evitar danys majors. O, en el cas de la producció habitual, quan detecti que un envàs pesi un gramatge determinat, aturar-ne l’emplenament i fer córrer la cinta transportadora per a col·locar el següent vas buit. Emplena igual tots els envasos aconseguint un producte idèntic cada vegada. Pràctic, veritat?

El PLC és, per tant, el principal responsable que les coses en la fabricació i producció funcionin i de forma correcta.

PLC - IntTec

La importància del PLC en la fabricació

Sent el PLC el principal controlador de la maquinària i podent ser programat amb elevada precisió, tenim en mans l’eina ideal per optimitzar el funcionament de la producció.

Amb el coneixement de la informació i les dades del que està passant en tot moment en la nostra fabricació, podem actuar de forma molt més ràpida i a més gestionar millor els recursos.

Si afegim als Controladors lògics programables la connectivitat requerida avui en dia per a enllaçar-lo amb la resta de maquinària i, sobretot, amb la IoT, podrem centralitzar tota la informació de la planta i ajustar al màxim la coordinació entre màquines i del funcionament en general.

Avantatges dels PLC

 • Més simplicitat: Els PLC són molt més fàcilment manejables que els anteriors sistemes amb relés i cablejats. També ho són els ajustaments i la solució de problemes.
 • Fàcils de programar: Tot i requerir una persona formada, els PLC són relativament senzills de programar
 • Flexibilitat: En ser fàcils de programar, també venen amb certa flexibilitat a l’hora de configurar i es poden adaptar fàcilment als canvis en la maquinària amb modificacions a la programació. En la majoria de casos no cal fer canvis en les instal·lacions.
 • Dades fiables: En extreure les dades directament de la font d’informació sense processos intermediaris, les dades obtingudes són fiables i precises.
 • Dispositius compactes: Els PLC són d’una mida molt més reduïda que una computadora normal i poden ser instal·lats en el mateix armari elèctric de la maquinària.
 • Comunicació: Els PLC poden ser connectats amb altres controladors, ordinadors o inclús amb un HMI per ser controlats directament.
 • Temps de resposta més immediat: Amb la informació en temps real i l’anàlisi immediata de les dades, es pot reaccionar de forma molt més ràpida a qualsevol mena d’esdeveniment com ho són les avaries i mal funcionaments.

En resum; per a una producció fiable, optimitzada i rendible el PLC no hi pot faltar. És una inversió amb molt retorn que millorarà la fabricació a molts nivells i profunditats.

El pas inicial necessari per apuntar-se a la quarta revolució industrial és instal·lar PLC.

Estàs preparat? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a iniciar i seguir el viatge.

Vols més informació? Posa't en contacte amb IntTec

També ens pots seguir a LinkedIn per a descobrir les novetats